Štandardná cena prekladu je 15€ za normostranu, t.j. 1800 znakov vrátane medzier (v cene je zahrnutá aj korektúra). Poskytujeme aj lokalizáciu webstránok a na cene sa dohodneme po individuálnej konzultácii.

15€ / NS ?

Uvedomte si, že ide o profesionálne preklady. Klient častokrát nedokáže rozpoznať rozdiel medzi kvalitným prekladom, ktorý preloží absolvent prekladateľstva tlmočníctva a nekvalitným prekladom za pár pesos od stredoškolského študenta, až kým sa sám nepopáli (zle preložený a podpísaný odsek v zmluve a pod).

Na Vašom preklade nepracuje jeden človek (prekladateľ) ale aj samotný korektor, ktorý vykoná dodatočnú korektúru preloženého textu v slovenskom jazyku a zabezpečí gramatickú správnosť výsledného prekladu.

Formáty súborov

Pracujeme s CAT nástrojmi, ktoré značne urýchľujú prácu prekladateľa, teda aj výsledný preklad. Súbory na preklad je preto nutné dodať v jednom z nasledujúcich formátoch:

  • PDF, DOC, DOCX, XML

Cenové prirážky

  • V prípade, ak bude dodaný scan (JPG, PNG, TIF atď.) a bude nutný prepis východiskového textu, cena sa automaticky navyšuje o čas strávený prepisovaním textu
  • Pri expresných prekladoch je cena vyššia v závislosti od deadline-u

Zľavy

Okrem množstevných zliav klientom poskytujeme aj vernostné zľavy, na ktorých sa individuálne dohodneme.

  • 6% pri objednávke viac ako 20 normostrán
  • 10% pri objednávke viac ako 50 normostrán